Ada regels

Rijgedrag:

 • Er wordt telkens maar 1 baanvak gebruikt, ga nooit op het tweede baanvak rijden, het tweede baanvak wordt enkel gebruikt door mensen van de begeleiding die daar aan hogere snelheid passeren.
 • Bij een smalle baan rijd je ook het best zo rechts mogelijk, een beetje plaats houden voor de begeleiding is aan te raden.
 • Als je in een bocht rijdt blijf je best op je lijn, dat wil zeggen, als je links rijdt voor de bocht, blijf dan ook links in en na de bocht.
 • Hou altijd minstens 3 meter afstand.
 • Maak nooit geen bruuske bewegingen, slalommen of remmen zonder redenen in de groep.
 • Vergeet nooit dat er altijd mensen achter je rijden.
 • Wheelies en andere stunts worden niet toegelaten in de aanwezigheid van de hele groep.
 • Vergeet niet dat het tempo op een meeting achteraan 20km/u hoger ligt dan vooraan. Als je dus traag rijdt, probeer dan steeds vooraan in de groep te rijden en opnieuw te vertrekken mocht die groep stil komen te staan.
 • Rijdt altijd per 2 en probeer anderen niet in te halen.

Aanwijzingen:

 • Bij plots remmen wordt de arm met vuist in de lucht gestoken, dit om de mensen achter zich te verwittigen dat er plots moet geremd worden.
 • De richting waar naartoe er gereden wordt of scherpe bochten worden aangegeven met de arm naar links of naar rechts uit te steken.
 • Volg steeds de aanwijzingen onmiddellijk op van de mensen die de begeleiding verzorgen, die mensen proberen te zorgen voor jouw veiligheid.

Panne:

 • Als je in panne valt, stop rustig en steek eerst en vooral je hand in de lucht zodanig dat de volgwagen of mensen van de begeleiding jou kunnen zien en opmerken dat je een probleem hebt.
 • Kijk niet eerst naar je brommer, maar verwittig direct de begeleiding.

Het convooi:

 • Moto’s rijden achteraan en alle brommers vooraan.
 • Vooraan de groep en achteraan de groep rijden er altijd mensen met een geel vestje. Steek die vooraan nooit voorbij of ga achteraan nooit achter de persoon rijden die als laatste de meeting afsluit.

Uw mini4takt:

 • Om meetings mee te rijden moet je 4-stroke voorzien zijn van lichten, goede remmen en in een goede rijvaardige staat zijn. Geldig verzekeringsbewijs en rijbewijs zijn noodzakelijk.
 • Alle regels blijven geldig tijdens de meeting net zoals je alleen zou rijden. We respecteren anderen op de baan, lichten, politie.

Gouden regel:

 • Heb respect voor iedereen en denk er altijd aan dat een ongeval veroorzaken erg is maar anderen erbij betrekken die daar niets mee te maken hebben nog erger is.

CDC

De Cooperated Dax Clubs Belgium (kortweg CDC Belgium) is een organisatie die als doel heeft de samenwerking tussen de bestaande Belgische daxclubs te verbeteren. Ze wil ook de mogelijkheid bieden aan nieuwe clubs om te kunnen groeien. Een daxclub wordt hier beschouwd als een club met als hoofdactiviteit het rijden met kleine viertakt brommers en motorfietsen.

Minimaal 1 keer per jaar wordt er een algemene vergadering gehouden. Elke aangesloten club dient op deze bijeenkomst vertegenwoordigd te zijn. Op deze jaarlijkse algemene vergadering worden zaken van algemeen belang besproken. Naast deze jaarlijkse algemene vergadering kan gelijk welke club ten allen tijde een algemene vergadering aanvragen, indien daarvoor een grondige reden is. Als er dient gestemd te worden over zaken die elke club aanbelangen, dan krijgt elke club één stem.

Een van de basisfuncties van CDC is het beschermen van de aangesloten daxclubs tegen de oprichting van concurrerende daxclubs. Met de term concurrerende daxclubs wordt verwezen naar nieuw opgerichte clubs die werkzaam zijn op het geografische terrein van reeds bestaande daxclubs. Nieuwe daxclubs met een geografisch centrum dat op minder dan 20-25 km van het geografisch centrum van een reeds bij CDC aangesloten club ligt, worden door de aangesloten clubs geboycot indien de dichtstbijzijnde club hierom vraagt. In uitzonderlijke gevallen kan hierover anders beslist worden, op een algemene vergadering en met unanimiteit van stemmen.

Nieuwe clubs kunnen een voorstel indienen om zich aan te sluiten bij CDC. Na de goedkeuring van alle andere bij CDC aangesloten clubs start er een evaluatieperiode van minimum 1 jaar als aspirant aangesloten club. De beslissing over de definitieve aansluiting van een club gebeurt op een algemene vergadering en met unanimiteit van stemmen.

Elke club dient lidgeld te vragen aan z’n leden. Dit bedrag moet overeenkomen met de aangeboden diensten. Personen die in het verleden schade hebben aangericht aan een bij CDC aangesloten club kunnen hun recht tot inschrijving bij alle aangesloten clubs verliezen. Wie geen lid is, kan slechts 1 keer per jaar meerijden op een meeting. Een samenscholing van niet leden, een groep of een club die geen lid is van CDC kan geweigerd worden op elke meeting.

Elke club dient een website te hebben, en dient deze regelmatig te voorzien van updates. Ook de meetingkalender moet er geraadpleegd kunnen worden. Elke aangesloten club dient op zijn website te vermelden dat ze aangesloten zijn bij CDC, zodat duidelijk kan gezien worden dat het hier om een kwaliteitsclub gaat.

Meetings

Leden die willen meerijden op meetings moeten beschikken over een minibike met viertaktmotor met neerliggende cilinder en bovenliggende nokkenas. De modellen die dus worden toegestaan zijn:

Honda - 13 inch wielen :

 • Z50
 • ST50 - ST70
 • CT70
 • CF50 - CF70
 • CT50
 • CRF50 - CRF70
 • ZB50
 • MSX 125

Honda + 13 inch wielen :

 • C50 - C65 - C70 - C90 - C100
 • CD50 - CD70 - CD90M
 • CL50 - CL70 - CL90
 • S50 - S65 - S90 - S110
 • Sl70 - Sl90
 • SS50

Replica's van Honda -13 inch die toegelaten zijn:

 • Z50
 • ST50 - ST70
 • CT70
 • CF50 - CF70
 • CT50
 • ZB50

Sommige clubs laten ook straatlegale zelfbouw en de nauw verwante fourstrokes CY, SS, CD, XR/CRF, QA en CZ100 toe. Replica’s van deze modellen worden nergens toegelaten. Leden informeren best bij hun regionale club welke nauw verwante fourstrokes daar toegelaten worden.

Iedere club die zich heeft aangesloten bij CDC heeft het recht om een eigen nationale meeting te organiseren als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Onder een nationale meeting wordt verstaan: een meeting georganiseerd door een bij CDC aangesloten club waar alle andere bij CDC aangesloten clubs aanwezig zullen zijn. Elke club moet dus een rit naar die nationale meeting organiseren, zodat al zijn leden de kans krijgen mee te rijden naar die nationale meetings. De leden moeten natuurlijk ook op de hoogte gebracht worden van deze nationale meetings.

Op nationale meetings beslist de inrichtende club welke modellen toegelaten zijn. Elke club dient zich dus te houden aan de regels van de organiserende club. Clubs die niet aangesloten zijn bij CDC kunnen mits aanvraag aan de organiserende club(s) toegelaten worden op nationale meetings.

De CDC clubs:

 • ADA - Antwerp Dax Association
 • DtB - Dax Team Brugge
 • FSK - Fourstroke Kortrijk
 • GDA - Ghent Dax Association
 • WDA - Wase Dax Association
 • WDT - Westhoek Dax Team
 • DTL - Dax Team Leuven
 • 4SCT - 4-Stroke Club Turnhout